Beurer JBY 101 User Manual

Browse online or download User Manual for Baby video monitors Beurer JBY 101. JBY 101

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 8
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated4.7 / 5. Based on18 customer reviews
Page view 0
Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm, GERMANY
Tel.: 0049 (0)731 3989-0
www.beurer.de
z VIDEOCHŮVIČKA Návod k použití
TTD-41T, TTD-61R
0413
CZ
JBY 101
Page view 0
1 2 3 4 5 6 7 8

Summary of Contents

Page 1 - TTD-41T, TTD-61R

Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.dez VIDEOCHŮVIČKA Návod k použitíTTD-41T, TTD-61R0413CZJBY 10

Page 2 - K seznámení1

2Obsah baleníkamera•magnetický podstavec•monitor•2 síťové adaptéry•lithium-iontový akumulátor•tento návod k použití•Vážená zákaznice, vážený zák

Page 3 - Pokyny4

3Vysvětlení symbolů2 V návodu k použití jsou použity následující symboly.Varování Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví

Page 4 - Popis zařízení5

4Varování:Za síťový kabel netahejte, nekruťte s ním a nelámejte ho.•Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky v případě provozních poruch, před čištěním, p

Page 5 - Obsluha7

5Uvedení do provozu6 Přístroje můžete používat s bateriemi, popř. akumulátory, nebo se síťovým adaptérem.KameraPoužití s bateriemiUvolněte šroubek v k

Page 6 - Nastavení8

6Pro přechod do režimu sledování pomocí videa opět stiskněte tlačítko •ECO. Displej se opět aktivuje a kontrolka ECO zhasne.UkolébavkyStiskněte tlačí

Page 7 - Likvidace12

7Co byste měli vědět o chůvičce10 Používání • chůvičky s bateriemi nebo akumulátorem minimalizuje elektrosmog způsobený elektrickými a magnetickými s

Page 8

8Co dělat v případě problémů?13 Chyba OpatřeníIndikátor napájení se po zapnutí nerozsvítí.Zkontrolujte, zdaje příslušný síťový adaptér správně zastrče

Comments to this Manuals

No comments