Beurer PM 70 User Manual

Browse online or download User Manual for Unknown Beurer PM 70. Hartslagmeter zonder borstband

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 64
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated4.7 / 5. Based on28 customer reviews
Page view 0
german|engineering
PM 70
NL
Hartslagmeter zonder borstband
Gebruikshandleiding
Page view 0
1 2 3 4 5 6 ... 63 64

Summary of Contents

Page 1 - Gebruikshandleiding

german|engineeringPM 70NLHartslagmeter zonder borstbandGebruikshandleiding

Page 2 - INHOUDSOPGAVE

9 SIGNAALOVERDRACHT EN MEETWIJZE VAN DE APPARATEN Ontvangstbereik van de polshartslagmeter Uw polshartslagmeter ontvangt signalen van de zender in de

Page 3

10 Meetsysteem van de Speedbox De Beurer Speedbox is als accessoire bij uw Beurer vakhandel ver-krijgbaar. Uw polshartslagmeter beschikt over alle fu

Page 4 - OMVANG VAN DE LEVERING

11 INGEBRUIKNAME Batterij plaatsen of verwisselen Als u de batterij niet zelf wenst te plaatsen of te verwisselen, kunt u ook bij een horlogemaker te

Page 5 - BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

12 5 Draai het afdekplaatje zonder met uw vingers kracht te zetten ten minste één keer met de klok mee, tot het plaatje vlak in het batterijvak ligt.

Page 6

13 opzetstuk en bevestig de polshartslagmeter zo aan het stuur dat het bij het rijden op zijn plaats blijft. Het activeren van de polshartslagmeter v

Page 7

14 neer beweegt, bijvoorbeeld bij diep ademhalen. Sterke beharing van de borstkas kan leiden tot verstoord contact of contact zelfs helemaal onmogelij

Page 8 - Beoordeling van de training

15 Het omdoen van de Speedbox Doe de Speedbox om zoals in de gebruikershandlei-ding van de Speedbox is beschreven. Het kalibreren van de Speedbox De

Page 9

16 BEDIENING VAN DE POLSHARTSLAGMETER Knoppen op de polshartslagmeter 1 START/STOP Start en stopt functies en stelt gegevens in. Inge-drukt houden v

Page 10 - Sensoren in de borstband

17 Display 1 Bovenste regel 2 Middelste regel 3 Onderste regel 4 Symbolen Wekkeralarm is ingeschakeld. Hartslagsignaal wordt ontvangen

Page 11 - Meetsysteem van de Speedbox

18 Menu’s U kunt tussen de menu’s wisselen met de knop MENU. TimeTrainingSpd´nDistResultLAPResultSettingFitTestMENUEnergiespaarstand Als de polshar

Page 12 - INGEBRUIKNAME

1 INHOUDSOPGAVE Omvang van de levering...3 Belangrijke aanwijzingen...

Page 13 - START/STOP

19 Hoofdweergave Wanneer u tussen de menu’s wisselt, zal eerst de naam van het menu getoond worden. Daarna zal de polshartslagmeter automatisch wissel

Page 14 - De borstband omdoen

20 BASISINSTELLINGEN Overzicht In het menu Setting kunt u:  Uw persoonlijke gegevens (User) invoeren. Uw polshartslagmeter berekent met behulp van

Page 15 - Training

21 Persoonlijke gegevens instellen MENU Ga naar het menu Setting. START/STOP Gender wordt weergegeven. START/STOPKies M als u een man bent. Kies F

Page 16 - Het omdoen van de Speedbox

22 OPTION/SET Height wordt weergegeven. START/STOPStel uw lichaamslengte in (80 - 227 cm of 2'6'' - 7'6'' feet). OPTION

Page 17 - OPTION/SET

23 OPTION/SET Hi limit wordt weergegeven. START/STOPStel de bovengrens in (41-239). OPTION/SET Terug naar de weergave Limits. Eenheden instellen M

Page 18 - Display

24 OPTION/SET Terug naar de weergave Units. Apparaatsignalen op elkaar afstemmen De digitale zenders en de ontvanger moeten op elkaar zijn afge-st

Page 19 - Energiespaarstand

25 weegschaal zich ondertussen auto-matisch heeft uitgeschakeld, scha-kelt u de weegschaal weer in. Na het beëindigen van het zoeken naar signalen to

Page 20 - Overzicht van de menu’s

26 TIJDINSTELLINGEN Overzicht In het menu Time kunt u:  De tijd en de datum instellen.  Het wekkeralarm instellen.  Met informatie over snelh

Page 21 - BASISINSTELLINGEN

27 OPTION/SET Minute wordt weergegeven. De in-stelling voor minuten knippert. START/STOPStel de minuten in (0-59). OPTION/SET Year wordt weergegeven.

Page 22

28 Wekkeralarm instellen Het wekkeralarm kunt u stoppen door een willekeurige knop in te drukken. Als u het alarm niet volledig uitschakelt, wordt u d

Page 23 - Trainingszone instellen

2 Alle opnames wissen...36 Opslagmeldingen beoordelen...

Page 24 - Eenheden instellen

29 verschillende weergaven wisselen. Maar u kunt er ook voor kiezen tijdens uw training dezelfde weergave te blijven bekijken. MENU Ga naar het menu

Page 25

30 TRAININGEN OPNEMEN Overzicht Zodra u naar het menu Training gaat, zoekt uw polshartslagmeter naar de op de polshartslagme-ter afgestemde digitale z

Page 26 - No Device found

31 wist. Dat geldt ook, indien u pas de volgende dag met een nieuwe training begint. De doorlopende stopwatchtijd maakt het mogelijk uw training op el

Page 27 - TIJDINSTELLINGEN

32 Looptijden met de stopwatch opnemen MENU Ga naar het menu Training. Wan-neer u de stopwatch al een keer gebruikt hebt, staat op de middelste regel

Page 28 - Month wordt weergegeven. De

33 Rondes opnemen Terwijl de opname van de totale training loopt, kunt u aparte rondes opnemen. Wanneer u de rondes opneemt, loopt de tijd gewoon door

Page 29 - Wekkeralarm instellen

34 Snelheid en afstand weergeven Wanneer u met de Speedbox loopt, kunt u uw snelheids- en af-standswaarden laten weergeven. Tijdens het lopen kunt u t

Page 30 - Time een be

35 Opname beëindigen en opslaan Let erop dat u de gegevens na het beëindigen en opslaan niet meer in de menu's Result en Lap Result kunt laten we

Page 31 - TRAININGEN OPNEMEN

36 Alle opnames wissen Uw polshartslagmeter meldt het automatisch wanneer het geheugen bijna vol is. Wij adviseren u voordat u vervolgens het geheugen

Page 32 - Training door 7 maal op

37 Opslagmeldingen beoordelen In het menu Training meldt uw polshartslagmeter het automatisch wanneer het geheugen bijna vol is of bijna alle rondes b

Page 33 - Stop wordt

38 SNELHEID EN AFSTAND Overzicht BELANGRIJK: Alle instellingen uit dit menu wer-ken alleen wanneer u de Speedbox gebruikt! U kunt de Speedbox ook all

Page 34 - Rondes opnemen

3 OMVANG VAN DE LEVERING Polshartslagmeter met polsband Borstband en elastische spanband (verstelbaar) Bevestigingsbeugel voor op het fiets-stuur L

Page 35 - Run wordt weergegeven

39 De eenheid van snelheid wijzigen Omdat sommige mensen tijdens het trainen de snelheid in een be-paalde eenheid willen laten weergeven, hebt u keuze

Page 36 - Opname beëindigen en opslaan

40  Als u geen van beide functies wilt uitvoeren maar het menu wilt ver-laten drukt u 7 maal op de knop OPTION/SET. Speedbox kalibreren Bij de loopv

Page 37 - Alle opnames wissen

41 START/STOP 5 sec. Ga naar de kalibratieprocedure. CAL 000 Start wordt weergegeven. START/STOP Begin met uw loop. CAL 000 Run wordt weergegeven. L

Page 38 - Opslagmeldingen beoordelen

42 START/STOP Bij een succesvolle kalibratie ver-schijnt CAL OK. START/STOP CAL Distance wordt weergegeven. U hebt vervolgens twee mogelijkheden: 

Page 39 - SNELHEID EN AFSTAND

43 OPTION/SET T-Dist wordt weergegeven. START/STOPStel de doelkilometers (0 - 99) in. OPTION/SET T-Dist wordt weergegeven. De me-ter-instelling knipp

Page 40

44 verschillende weergaven wisselen. Maar u kunt er ook voor kiezen tijdens uw training dezelfde weergave te blijven bekijken. MENU Ga naar het menu S

Page 41 - Speedbox kalibreren

45 RESULTATEN Overzicht In het menu Result kunt u:  Uw trainingsgegevens van de laatst opgeno-men training weergeven: gemiddelde en maximale hartsla

Page 42 - CAL 000 Run

46 OPTION/SET HRmax (maximale trainingshartslag) wordt weergegeven. OPTION/SET In [min] (tijd binnen de trainingszo-ne) wordt weergegeven. OPTION/S

Page 43 - CAL Distance weergegeven

47 OPTION/SET Fat[g] (Vetverbranding tijdens de totale gemeten training) wordt weer-gegeven. OPTION/SET Terug naar de hoofdweergave. Gegevens gew

Page 44

48 uw persoonlijke gegevens zijn opge-slagen. Deze worden dan achter elkaar weergegeven tot '0,0' wordt weergegeven. Ga met blote voeten op

Page 45

4 BELANGRIJKE AANWIJZINGEN Lees eerst de gebruikershandleiding aandachtig door, bewaar deze zorgvuldig en zorg ervoor dat deze toegankelijk is voor an

Page 46 - RESULTATEN

49 OPTION/SET Uw met de weegschaal bepaalde percentage lichaamsvet BF[%] wordt weergegeven. Wanneer u geen me-ting van uw percentage lichaamsvet doorv

Page 47

50 RESULTATEN VAN DE RONDES Overzicht In het menu LAP Result kunt u de tijd en gemid-delde hartslag laten weergeven. Deze weerga-ven kunt u voor de to

Page 48 - WMData (gewichtsmanagement)

51 FITNESSTEST Overzicht In het menu FitTestkunt u:  Uw persoonlijke fitness testen met een 1.600m-loop (1 mijl).  Uw fitness laten beoordelen:

Page 49 - Weight[kg] wordt weergege

52 In de middelste regel wordt de datum van uw laatste fitnesstest weergegeven. Wanneer u nog geen fitnesstest hebt laten uitvoeren, wordt de vooraf i

Page 50 - BF[%] wordt

53 De continue weergave Press STOP after 1600 m herinnert u eraan dat u na 1600m op START/STOP moet druk-ken. De continue weergave Test Finish

Page 51 - RESULTATEN VAN DE RONDES

54 OPTION/SET BMR (Basal Metabolic Rate) wordt weergegeven. De caloriebehoefte in rust wordt afgeleid uit de waarden leeftijd, geslacht, lichaamslengt

Page 52 - FITNESSTEST

55 EASYFIT-SOFTWARE Met de EasyFit-software kunt u uw trainingsgegevens optimaal ana-lyseren. U beschikt daarnaast over diverse aanvullende functies v

Page 53 - Fitnesstest uitvoeren

56 TECHNISCHE GEGEVENS EN BATTERIJEN Polshartslagmeter Waterdicht tot 30 m (geschikt om mee te zwemmen) De waterdichtheid van het uur-werk kan bij

Page 54 - Fitnesswaarden weergeven

57 Batterijen verwisselen De batterijen van de polshartslagmeter en de borstband kunt u zelf vervangen. In het hoofdstuk "Ingebruikname", pa

Page 55

58 LIJST MET AFKORTINGEN Afkortingen die op het display worden weergegeven, in alfabetisch volgorde: Afkorting Nederlands AGE Leeftijd Alarm A

Page 56 - EASYFIT-SOFTWARE

5 Reiniging en onderhoud  Reinig de borstband, elastische band, polshartslagmeter, en eventueel de Speedbox, regelmatig voorzichtig met een milde z

Page 57

59 Afkorting Nederlands In Tijd binnen de trainingszone [Kcal] Calorieverbruik in Kcal kg Kilogram kg/lb Kilogram/Engelse pond km/h K

Page 58 - Batterijen verwisselen

60 Afkorting Nederlands Spd'nDist Snelheid en afstand (menu) Speed Snelheid SPd Dev Speedbox gevonden SPd Search Speedbox wordt gez

Page 59 - LIJST MET AFKORTINGEN

61 LIJST MET TREFWOORDEN A Aanwijzingen 4 Alle opnames wissen 36 Apparaatsignalen op elkaar afstemmen 24 B Basisinstellingen 20 Batterijen 56 Bat

Page 60 - Afkorting Nederlands

62 R Reiniging 5 Reparatie 5 Resultaten 45 Resultaten van de rondes 50 Resultaten van de rondes laten weergeven 50 Rondes opnemen 33 S Signaalov

Page 61

PM70-0411_NL Vergissingen en veranderingen voorbehoudenBeurer GmbH, Söflinger Str. 218, 89077 Ulm, Germanywww.beurer.de, Tel: (0049) 0731-3989144, Fax

Page 62 - LIJST MET TREFWOORDEN

6 ALGEMENE INFORMATIE OVER TRAININGEN Deze polshartslagmeter dient ter registratie van de hartslag bij de mens. Door de verschillende instelmogelijkh

Page 63

7 In de paragraaf "Trainingszone instellen" van het hoofdstuk "Basis-instellingen" kunt u lezen hoe u uw individuele trainingszone

Page 64

8 FUNCTIES VAN DE POLSHARTSLAGMETER Polsslagfuncties  ECG-nauwkeurige hartslagmeting  Knipperen van de led in het hartslag-ritme  Overdracht: d

Comments to this Manuals

No comments