Beurer PM 58 Specifications

Browse online or download Specifications for Blood pressure units Beurer PM 58. Beurer PM 58 Specifications User Manual

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 116
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated4.9 / 5. Based on5 customer reviews
Page view 0
D
Blutdruckmessgerät
Gebrauchsanweisung ................................................................... 2 – 15
G
Blood pressure monitor
Blood pressure monitor ..............................................................16 – 28
F
Tensiométre
Moded’emploi .............................................................................. 29 – 42
E
Tensiómetro
Manual de instrucciones.............................................................43 – 56
I
Misuratore di pressione
Istruzioni per l’uso ....................................................................... 57 – 70
T
Bilgisayarli tansiyon ölçer
Kullanım kılavuzu ........................................................................ 71 – 83
r
Прибор для измерения артериального давления
на предплечье
Инструкция по применению .....................................................84 – 98
Q
Ciśnieniomierz
Instrukcja obsługi ...................................................................... 99 – 112
E
lectromagnetic Compatibility Information ............................... 113 – 116
BM 58
BEURER GmbH
Söflinger Str. 218
89077 Ulm (Germany)
Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144
Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255
www.beurer.de
Mail: kd@beurer.de
0483
Page view 0
1 2 3 4 5 6 ... 115 116

Summary of Contents

Page 1

D Blutdruckmessgerät Gebrauchsanweisung ... 2 – 15G Blood pressure monitor Blood pr

Page 2 - 2. Wichtige Hinweise

10• Um das Messergebnis nicht zu verfälschen, ist es wichtig, sich während der Messung ruhig zu verhalten und nicht zu sprechen.Blutdruckmessung durch

Page 3

100Utylizacja zgodnie z dyrektywą WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2002/96/WEProducent-20°C55°CDopuszczalna temperatura w

Page 4

101• Nie wolno zakłócać cyrkulacji krwi przez zbyt długi pomiar ciśnienia. W przypadku błędnego działania urządzenia należy zdjąć mankiet z ramienia.•

Page 5

102• Baterii nie wolno ładować lub reaktywować innymi środ-kami, nie rozbierać, nie wrzucać do ognia ani nie robić zwarcia.• Wyciągnąć baterie z urząd

Page 6 - 3. Gerätebeschreibung

103 8. Przycisk pamięci MEM 9. Przycisk wł./wył. START/STOP 10. Gniazdo do adaptera sieciowego (tylna strona)11. WyświetlaczWłącznik wyświetlacza do

Page 7 - 4. Messung vorbereiten

104Program Health Manager firmy Beurer — wymagania systemowe1. Obsługiwane systemy operacyjne:• Windows XP z dodatkiem SP3• Windows Vista z dodatkiem

Page 8

105Ustawianie czasu zegarowego i datyKoniecznie ustaw datę i godzinę. Tylko w ten sposób można zapisywać pomiary z prawidłową datą i godziną i później

Page 9 - 5. Blutdruck messen

106Nałożyć opaskęMankiet należy ułożyć na odsło-niętym lewym przedramieniu. Nie wolno zmniejszać ukrwienia ramie-nia przez noszenie za wąskiego ubrani

Page 10 - 6. Ergebnisse beurteilen

107• Pomiar ciśnienia krwi uruchamia się przyciskiem START/STOP . Po wyświetleniu pełnego ekranu pojawi się ostatnio używana pamięć użytkownika ( l

Page 11 - Quelle: WHO, 1999

108Jeśli symbol pojawia się częściej, należy zwrócić się do lekarza. Samodzielna diagnoza lub leczenie na podstawie wyników pomiarów może być niebez

Page 12 - löschen

109• Przesuń włącznik wyświetlacza do pozycji ON.• Za pomocą przycisku MEM a następnie przycisku START/STOP wybierz właściwą pamięć użytkow-nika. Po

Page 13 - 10. Technische Angaben

11steuert, anormal ist. Die Symptome (ausgelassene oder vorzeitige Herzschläge, langsamer oder zu schneller Puls) können u.a. von Herzerkrankungen, Al

Page 14

110się z lekarzem lub sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo.Wartości graniczne zostały ustawione fabrycznie i nie da się ich zmienić lub wyłączy

Page 15 - 12. Garantie

111Trwałość baterii Na ok. 500 pomiarów, w zależności od wysokości ciśnienia krwi lub ciśnienia pompowaniaAkcesoria instrukcja obsługi, 4 x baterie AA

Page 16 - 2. Important information

112Ochrona Urządzenie posiada podwójną izolację ochronną oraz wbudowane zabezpiecze-nie termiczne, które odłącza je od sieci w przypadku awarii. Prze

Page 17

113Electromagnetic Compatibility InformationTable 1For all ME EQUIPMENT and ME SYSTEMSGuidance and manufacture’s declaration – electromagnetic emissio

Page 18

114Table 2For all ME EQUIPMENT and ME SYSTEMSGuidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic immunityThe BM 58 is intended for use in the el

Page 19 - 3. Unit description

115Table 3For ME EQUIPMENT and ME SYSTEMS that are not LIFE-SUPPORTINGGuidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic immunityThe BM 58 is i

Page 20

116a Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM

Page 21 - 4. Prepare measurement

12Sollte sich der Wert von Systole und Diastole in zwei unter-schiedlichen WHO-Bereichen befinden (z.B. Systole im Bereich „Hoch normal“ und Diastole

Page 22 - 5. Measuring blood pressure

13• ein System- oder Gerätefehler vorliegt ( , , oder erscheint im Display),• die Batterien fast verbraucht sind .Wiederholen Sie in diesen Fäll

Page 23

14Messunsicherheit max. zulässige Standardabweichung gemäß klinischer Prüfung: systolisch 8 mmHg / diastolisch 8 mmHgSpeicher 2 x 60 SpeicherplätzeAb

Page 24 - 6. Evaluating results

1511. NetzteilModell Nr. FW 7575M/EU/6/06Eingang 100 – 240 V, 50 – 60 HzAusgang 6 V DC, 600 mA, nur in Verbindung mit Beurer Blutdruckmessgerät

Page 25

16Dear Customer,Thank you for choosing one of our products. Our name stands for high-quality, thoroughly tested products for the applications in the

Page 26 - 10. Specifications

17Manufacturer-20°C55°CTemperature limitationRH ≤95%Permissible storage humidityKeep drySN Serial number 0483The CE labelling certifies that the prod

Page 27 - 11. Mains part

18• Avoid any mechanical restriction, compression or bending of the cuff line.• Do not allow sustained pressure in the cuff or frequent measurements.

Page 28

19• Remove the batteries from the instrument if they are worn out or if you are not going to use the instrument for any length of time. This prevents

Page 29 - FRANÇAIS

2Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt unseres Sor-timentes entschieden haben. Unser Name steht für h

Page 30

20Touch screen activation switch The device features a touch screen display. To prevent the screen from being activated accidentally, keep the touch s

Page 31

214. Prepare measurementInserting battery• Push the cuff holder upwards at the rear of the device until it locks into place.• Open the battery com-par

Page 32

22specialist retailers or from the service address using order number 071.19.• To prevent possible damage to the device, the blood pressure monitor mu

Page 33 - 3. Description de l’appareil

23Important: The instrument should only be operated with the original cuff. The cuff is suitable for an arm circumference of 22 to 30 cm. A larger cu

Page 34 - 4. Préparation à la mesure

24• The test result is saved automatically.• To switch off the device, press the START/STOP button or push the touch screen activation switch to OFF.

Page 35

25However, these standard values serve only as a general guideline, as the individual blood pressure varies in different people and different age grou

Page 36

26• the pump pressure is higher than 300 mmHg ( appears on the display)• pumping up takes longer than 160 seconds ( appears on the display)• there i

Page 37 - 6. Evaluation des résultats

27Dimensions L 100 mm x W 150 mm x H 58 mmWeight Approx. 364 g (without batteries)Cuff size 22 to 30 cmPermissible oper-ating conditions+5 °C to +40

Page 38 - Source: WHO, 1999

28Output 6 V DC, 600 mA, only in connection with beurer blood pressure monitorSupplier Friwo Gerätebau GmbHProtection This device is double insula

Page 39

29FRANÇAISChère cliente, cher client,Nous sommes heureux que vous ayez choisi un produit de notre assortiment. Notre nom est synonyme de produits de q

Page 40 - 10. Fiche technique

3GleichstromEntsorgung gemäß Elektro- und Elektro-nik-Altgeräte EG-Richtlinie 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)Hersteller-

Page 41 - 11. Adaptateur

30Appareil de type BFCourant continuÉlimination conformément à la directive européenne 2002/96/CE – DEEE relative aux déchets d’équipements électrique

Page 42

31rythme cardiaque et de frissons de fièvre ou de tremble-ments.• Le tensiomètre ne doit pas être utilisé parallèlement à un appareil chirurgical haut

Page 43 - 2. Indicaciones importantes

32 – N’utilisez pas l’appareil à proximité de forts champs électromagnétique. Eloignez-le des radios ou des télé-phones mobiles. – Utilisez uniquem

Page 44

333. Description de l’appareil 1. Flexible du brassard 2. Brassard 3. Fiche du brassard 4. Interrupteur d’activation de l’écran tactile 5. Int

Page 45

347. Classe OMS8. Symbole changement de piles 9. Reconnaissance de l’arythmie Interface PCAvec le tensiomètre Beurer, vous pouvez en plus transférer

Page 46

35Ne mettez pas les piles usées à la poubelle. La loi vous oblige d’éliminer les piles. Remarque : Vous trouverez les symboles suivants sur les piles

Page 47 - 3. Descripción del aparato

36Mise en place du brassard Posez le brassard autour du bras gauche nu. L’irrigation sanguine du bras ne doit pas être entravée par des vêtements trop

Page 48 - 4. Preparar la medición

37Mesure de la tension artérielle• Mettez l’interrupteur d’activation de l’écran tactile en position ON.• Mettez le brassard, comme décrit plus haut e

Page 49

38à l’âge, à une prédisposition corporelle, à une mauvaise hygiène de vie, au stress ou au manque de sommeil. L’aryth-mie ne peut être décelée que par

Page 50 - 5. Medir la presión sanguínea

397. Enregistrement, appel et suppression des valeurs mesurées • Les résultats de chaque mesure réussie sont enregistrés avec la date et l’heure. En

Page 51

4• Das Blutdruckmessgerät darf nicht im Zusammenhang mit einem Hochfrequenz-Chirurgiegerät verwendet wer-den.• Verwenden Sie das Gerät nur bei Persone

Page 52 - 6. Evaluar los resultados

40 Alarme technique – Description Si la tension artérielle (systolique ou diastolique) mesu-rée se situe hors de l'intervalle donné dans le para

Page 53

41Conditions de stockage admis-siblesde -20°C à +55°C, humidité rela-tive de ≤ 95%, pression ambiante de 800 –1050hPaAlimentation électrique4 x 1

Page 54

42Fabricant Friwo Gerätebau GmbHProtection L’appareil dispose d’une isolation double et d’un protecteur thermique primaire mettant l’appareil hors t

Page 55 - 10. Especificaciones técnicas

43Estimados clientes:Es un placer para nosotros que usted haya decidido adqui-rir un producto de nuestra colección. Nuestro nombre es sinónimo de prod

Page 56 - 11. Adaptador

44Corriente continuaEliminación de residuos según la Directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).Fabrica

Page 57 - ITALIANO

45• El tensiómetro no debe utilizarse conjuntamente con un equipo quirúrgico de alta frecuencia.• Solo las personas que tengan el diámetro de brazo in

Page 58

46 – Utilice exclusivamente los brazaletes de repuesto ori-ginales adjuntos. De lo contrario los valores medidos serán erróneos.• No presionar los bo

Page 59

473. Descripción del aparato 1. Manguera de brazalete 2. Brazalete 3. Enchufe de brazalete 4. Interruptor de encendido de la pantalla táctil 5.

Page 60

487. Clasificación WHO8. Símbolo de cambio de pilas 9. Detección de arritmia Interfaz de PCEl tensiómetro de Beurer además le permite transferir los

Page 61

49del aparato, será necesario ajustar nuevamente la hora. Las pilas usadas no deben tirarse junto con la basura domés-tica. Según el ley hay que desec

Page 62

5 – Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von starken elektromagnetischen Feldern, halten Sie es fern von Funkanlagen oder Mobiltelefonen. – Verw

Page 63

505. Medir la presión sanguíneaEspere a que el aparato esté a temperatura ambiente pararealizar la medición.Colocar el brazalete Coloque el brazalete

Page 64

51erróneos, mantenga el brazo quieto durante la medición y procure no hablar.• Siéntese para tomar la tensión sanguínea de manera cómoda. Apoye la esp

Page 65 - 6. Valutare i risultati

526. Evaluar los resultadosTrastornos del ritmo cardíaco:Este aparato puede detectar durante la medición eventua-les trastornos del ritmo cardíaco y e

Page 66 - Fonte: OMS, 1999

53sanguínea normal, así como del valor a partir del cual puede considerarse peligroso un incremento de la presión sanguínea. La clasificación OMS en l

Page 67

548. Aviso de fallas/Eliminación de fallasCuando se produce una falla, la pantalla visualiza el avisode falla _.Los avisos de error pueden aparecer e

Page 68 - 10. Dati tecnici

5510. Especificaciones técnicasN.º de modelo BM 58Método de mediciónOscilométrico, medición no invasiva de la presión sanguínea en el brazoRango de m

Page 69 - 11. Adattatore

56(Esfigmomanómetros no invasivos, Parte 1: Requisitos generales) y EN1060-3 (Esfigmomanómetros no invasi-vos, Parte 3: Requisitos suplementarios apli

Page 70

57ITALIANOGentile cliente,siamo lieti che abbia scelto un prodotto della nostra gamma. Il nostro nome è sinonimo di prodotti di alta qualità continuam

Page 71 - 2. Önemli bilgiler

58Smaltimento secondo le norme previste dalla Direttiva CE sui rifiuti di apparecchiature elet-triche ed elettroniche 2002/96/CE – WEEE (Waste Electric

Page 72

59lungo. In caso di malfunzionamento dell’apparecchio, rimuovere il manicotto dal braccio.• Evitare di schiacciare, comprimere o piegare meccanica-men

Page 73

63. Gerätebeschreibung 1. Manschettenschlauch 2. Manschette 3. Manschettenstecker 4. Touch Screen-Aktivierungs-schalter 5. USB-Schnittstelle 6

Page 74 - 3. Cihazın tarifi

60• Non ricaricare o riattivare le batterie con altri mezzi, non scomporle, non gettarle nel fuoco, non cortocircuitarle.• Rimuovere le batterie quand

Page 75

61 8. Pulsante di memorizzazione MEM 9. Pulsante START/STOP 10. Connessione per adattatore di rete d’alimentazione (lato posteriore)11. DisplayPul

Page 76 - 4. Pil takılması

622. Architetture supportate:• x86 (32 bit)• x64 (64 bit)3. Requisiti hardware:• Consigliato: almeno Pentium 1 GHz o più veloce con almeno 1 GB di RAM

Page 77 - 5. Tansiyonun ölçülmesi

63con il pulsante START/STOP. Inizia a lampeggiare l’indica-zione dell’anno. Impostare l’anno con il pulsante MEM e confermare l’immissione con il pul

Page 78

64dovrebbe essere stretto intorno al braccio lasciando suffi-ciente spazio per l’inserimento di due dita.Inserire quindi il flessibile del bracciale

Page 79

65• Il manicotto si gonfia in automatico. L’aria compressa nel bracciale viene scaricata lentamente. Se l’apparec chio riconosce una tendenza ad una p

Page 80 - çağrılması ve silinmesi

66Classificazione dell’OMS:Nella seguente tabella viene indicata la classificazione e interpretazione delle misurazioni in base alle direttive/defini-

Page 81 - edilmesi

67• Premendo il pulsante MEM e quindi il pulsante START/STOP , selezionare la memoria utilizzatore desiderata. Premendo nuovamente il pulsante MEM, i

Page 82 - 10. Teknik bilgiler

68valori assumono la priorità ai sensi della norma IEC 60601-1-8.L'allarme tecnico non si arresta automaticamente e non deve essere reimpostato.

Page 83 - 11. Adaptör

69Condizioni di stoccaggio ammesse-20 °C – +55 °C, ≤ 95 % di umidità relativa, 800 –1050 hPa di pressione ambienteAlimentazione4 batterie AA da 1,5

Page 84 - 2. Важные указания

7Morgens ( ), Abends ( ), Nummer des Speicher platzes7. WHO-Indikator 8. Symbol Batteriewechsel 9. Arryhtmieerkennung PC -SchnittstelleSie können

Page 85

70Protezione L’apparecchio dispone di un doppio isolamento di protezione ed è equi-paggiato di un fusibile termico sul lato primario che, in caso di

Page 86

71Sayın Müşterimiz, İmalatımız olan bir ürünü tercih etmenizden dolayı memnu-niyetimizi belirtmek isteriz. Adımız, Isı, Ağırlık, Kan Basıncı, Vücut Is

Page 87

72Elektrikli ve elektronik eski cihazlarla ilgili AB Yönetmeliği 2002/96/EC - WEEE’ye (Waste Electrical and Electronic Equip-ment) uygun şekilde elden

Page 88 - 3. Описание прибора

73• Manşet hortumunun mekanik olarak sıkışmasını, ezilme-sini veya bükülmesini önleyin.• Manşette sürekli basınç olmasını önleyin ve sık ölçümler-den

Page 89 - 4. Подготовка к измерению

74• Piller, şarj edilmemeli veya başka araçlarla yeniden aktif-leştirilmemeli, parçalarına ayrılmamalı, ateşe atılmamalı veya kısa devre (kontak) yapı

Page 90

75 7. Manset fisi için baglanti (sol taraf) 8. Belleğe kayıt tuşu MEM 9. Kalp ritmi rahatsızlığı sembolü START/STOP 10. Elektrik şebekesi adaptörü

Page 91

762. Desteklenen mimariler:• x86 (32 Bit)• x64 (64 Bit)3. Donanım gereksinimleri:• Önerilen: En az Pentium 1 GHz veya daha hızlı ve en az 1 GB RAM’li•

Page 92

77• Daha sonra ayı, günü, saati ve dakikayı ayarlayın ve her defasında START/STOP ile onaylayın.• START/STOP düğmesine yeniden basıldığında ekran

Page 93 - 6. Оценка результатов

78Dikkat: Cihaz sadece orijinal manşet ile kullanılmalıdır. Orji-nal manşet 22 ile 30 cm arasındaki bir kol kalınlığı içindir.Üst kol genişliği 30 ile

Page 94 - Источник: ВОЗ, 1999

79• Ölçme işleminin doğru uygulanması mümkün olmadıysa, ekranda gösterilir. Bu kullanma kılavuzundaki Hata mesajı / Hata giderme bölümüne dikkat edi

Page 95 - Устранение неисправностей

8terien erneuen. Sobald die Batterien aus dem Gerät entfernt werden, muss die Uhrzeit neu eingestellt werden.Verbrauchte Batterien gehören nicht in de

Page 96 - 10. Технические данные

80Tansiyon değerleri aralığı Sistolik (mmHg) Diyastolik (mmHg) ÖnlemKademe 3: Aşırı hipertoni > = 180 > = 110 Bir doktora gidinizKademe 2: Orta

Page 97

81Tansiyon değerleri aralığı Sistolik (mmHg) Diyastolik (mmHg) ÖnlemKademe 3: Aşırı hipertoni > = 180 > = 110 Bir doktora gidinizKademe 2: Orta

Page 98 - 11. Гарантия

82• Aleti, saklarken üzerine ağır nesneler koymayınız. Pilleri çıkarınız. Manşet hortumu, keskin bir biçimde bükülme-melidir.10. Teknik bilgiler Model

Page 99 - 2. Ważne wskazówki

83Otomatik, invazif olmayan tansiyon ölçme aletlerinin temel özellikleri dahil olmak üzere güvenlik için özel koşullar) uyarıncadır.• Bu tansiyon ölçm

Page 100

84РУССКИЙМногоуважаемый покупатель!Мы рады тому, что Вы выбрали товар из нашего ассор-тимента. Изделия нашей компании являются издели-ями высочайшего

Page 101

85Аппликатор типа BFПостоянный токУтилизация прибора в соответствии с Директивой ЕС 2002/96/EC об отхо-дах электрического и электронного обо-рудования

Page 102 - 3. Opis urządzenia

86жению точности измерения. Погрешности в резуль-татах измерения также возможны при пониженном артериальном давлении, диабете, нарушениях кровос-набже

Page 103

87 – Не допускайте падений прибора. – Не используйте прибор вблизи сильных электромаг-нитных полей, например, вблизи радиоаппаратуры или мобильных

Page 104 - 4. Przygotowanie pomiaru

883. Описание прибора 1. Шланг манжеты 2. Манжета 3. Штекер манжеты 4. Выключатель сенсорного дисплея 5. USB – интерфейс 6. Держатель для манж

Page 105 - 5. Pomiar ciśnienia krwi

896. Индикация содержимого памяти Среднее значение ( ), утром ( ), вечером ( ) номер ячейки памяти7. Классификация ВОЗ8. Пиктограмма замены б

Page 106

9Uhrzeit. Die gespeicherten Messwerte bleiben jedoch erhalten.5. Blutdruck messenBitte bringen Sie das Gerät vor der Messung auf Raumtem-peratur.Mansc

Page 107 - 6. Ocena wyników

90реек из аппарата необходимо заново настроить время. Использованные, полностью разряженные батарейки и аккумуляторы должны утилизироваться помещением

Page 108 - Źródło: WHO, 1999

91• Затем воткните сетевой штекер блока питания в розетку.• После использования прибора для измерения артериального давления сначала выньте блок питан

Page 109

92Принять правильное положение• Перед каждым измерением расслабляйтесь в течение около 5 минут! В противном случае возникают неточ-ности измерения. •

Page 110 - 10. Dane techniczne

93• Результат измерения автоматически сохраняется в памяти.• Для отключения нажмите кнопку START/STOP или передвиньте выключатель сенсорного дисплея

Page 111 - 11. Adapter

94артериального давления, а также значения, которые могут быть для Вас опасными. Классификация по ВОЗ на дисплее показывает, в какой области находится

Page 112

95индикация ). При дальнейшем нажатии кнопки MEM каждый раз будут отображаться результаты отдельных последних измерений с указанием даты и времени.•

Page 113

96или деактивированы. Согласно стандарту IEC 60601-1-8, эти значения обладают низким приоритетом.Сигнал тревоги при несоблюдении технических данных не

Page 114

97Доп. условия храненияот -20 °C до +55 °C, ≤ 95 % при отно-сительной влажности воздуха, 800 –1050 гПа давления окружающей средыЭлектропитание4 x 1,5

Page 115

9811. ГарантияМы предоставляем гарантию на дефекты материалов иизготовления этого прибора на срок 36 месяцев со дня продажи через розничную сеть.Гаран

Page 116

99POLSKISzanowni Klienci,bardzo dziękujemy za wybór jednego z naszych wyro-bów. Nazwa naszej firmy oznacza wysokiej jakości wyroby, dokładnie sprawdz

Comments to this Manuals

No comments