Beurer PM 70 manuals

Owner’s manuals and user’s guides for Unknown Beurer PM 70.
We providing 3 pdf manuals Beurer PM 70 for download free by document types: User Manual


Beurer PM 70 User Manual (60 pages)


Brand: Beurer | Category: No info | Size: 0.97 MB |

 

Table of contents

Hodinky pro měření

1

Návod k použití

1

ROZSAH DODÁVKY

4

DŮLEŽITÉ POKYNY

5

VŠEOBECNÉ POKYNY K TRÉNINKU

7

Vyhodnocení tréninku

8

Senzory hrudního úvazu

10

Měřicí zařízení speedboxu

11

UVEDENÍ DO PROVOZU

12

START/STOP

13

Umístění hrudního úvazu

14

Training

15

Training, Time a Spd’nDist

15

Umístění speedboxu

16

Kalibrování speedboxu

16

OPTION/SET

17

Displej

18

Nabídky

19

Hlavní indikace

20

Přehled nabídek

20

ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

21

MaxHR. Hodinky pro mě

22

Weight

22

Height

22

User

22

Nastavení tréninkové zóny

23

Nastavení jednotek

24

Párování signálů přístrojů

25

NASTAVENÍ HODINEK

26

Nastavení alarmu budíku

28

Indikace rychlosti a trasy

28

ZÁZNAM TRÉNINKU

30

Stopnutí doby běhu

31

Záznam kol

32

Ukončení a uložení záznamu

34

Vymazání všech záznamů

35

Posouzení paměťových hlášení

36

RYCHLOST A TRASA

37

Změna jednotky rychlosti

38

CAL 000 Start

40

CAL 000

40

T-time. Nastavení hodiny

42

T-time. Nastavení minuty

42

T-time. Nastavení vteřin

42

T-Dist. Nastavení metrů

42

VÝSLEDKY

44

HRmax (maximální tré

45

In [min] (čas v rámci

45

Lo [min] (čas pod trénin

45

Hi [min] (čas nad trénin

45

[kcal] (celková spotřeba

45

Fat[g] (spalování tuku v

46

Result

46

TrData

46

WMData (hmotnostní

46

Setting

47

Weight[kg]. Pokud neprove

47

BF[%]. Pokud ne

47

DÍLČÍ VÝSLEDKY

48

KONDIČNÍ TEST

49

Provádění kondičního testu

50

Zobrazení kondičních hodnot

51

SOFTWARE EASYFIT

52

TECHNICKÁ DATA A BATERIE

53

Výměna baterií

54

SEZNAM ZKRATEK

55

Zkratka Česky

56

REJSTŘÍK

58

Beurer PM 70 User Manual (64 pages)


Brand: Beurer | Category: No info | Size: 4.39 MB |

 

Table of contents

Пульсометр Beurer PM-70

1

ОГЛАВЛЕНИЕ

2

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

4

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

5

ФУНКЦИИ ПУЛЬСОТАХОГРАФА

9

Зона приема пульсотахографа

11

Сенсоры нагрудного ремня

11

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

13

Надевание пульсотахографа

14

Надевание нагрудного ремня

15

(Pairing)

16

Надевание Speedbox

17

Калибровка Speedbox

17

Данные контроля за весом

17

Кнопки пульсотахографа

18

Дисплей

19

Режим экономии энергии

20

Основная индикация

21

Обзор меню

21

БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

22

Ввод личных данных

23

Настройка зоны тренировок

24

Настройка единиц измерения

25

OPTION/SET

27

НАСТРОЙКИ ЧАСОВ

28

Minute (Минут). На

29

Year (Год). Начина

29

Month (Месяц). На

29

Day (День). Начина

29

Настройка будильника

30

Time уже на

31

ЗАПИСЬ ТРЕНИРОВКИ

32

Важная информация о записях

33

Training. Если

34

Запись кругов

35

Training. В

36

Training уже настроили

36

Result и Lap Result

37

Training

37

Hold Save

37

Удаление всех записей

38

Оценка сообщений из памяти

39

CКОРОСТИ И ПРОЙДЕННОГО ПУТИ

40

START/STOP

41

CAL OK

44

CAL Distance. Те

44

T-time. Начинает

46

Spd’nDist

46

Spd’nDist уже настроили

46

РЕЗУЛЬТАТЫ

47

Показ данных тренировки

48

Hi [min] (время вы

49

[kcal] (суммарный

49

Fat[g] (сжигание

49

Result

50

TrData

50

WMData (контроль

50

РЕЗУЛЬТАТЫ КРУГОВ

52

Setting

53

). Наденьте

54

STOP after 1600 m

55

FitTest. Указы

56

BMR (скорость ос

56

ПРОГРАММA EASYFIT

57

Требования к системе

58

Замена батареек

59

СПИСОК АББРЕВИАТУР

60

Аббревиатура Русский

61

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

63

More products and manuals for Unknown Beurer

Models Document Type
GL44 Specifications   Beurer GL44 Specifications, 40 pages
GL50 Specifications   Beurer GL50 Specifications, 40 pages
PM 90 User Manual   Hodinky pro měření srdeční frekvence Návod k použití [en] , 72 pages
PM 62 User Manual   návod pro BEURER PM 62, 44 pages
PM 26 User Manual   PM26 User Manual, 32 pages
PM 90 User Manual   Istruzione, 72 pages
PM 90 User Manual   Инструкция по эксплуатации PM 90 Beurer, 71 pages
PM 80 User Manual   Инструкция по эксплуатации PM 80 Beurer [en] , 65 pages
GL Specifications   Beurer GL Specifications, 40 pages
PM 62 User Manual   Téléchargerle manuel, 48 pages
PM 18 User Manual   Instrucciones, 28 pages
PM 25 User Manual   PULSOMETRO PM, 36 pages
PM 26 User Manual   Instrucciones, 28 pages